Όροι
banner imagebanner image

 

Κέντρο Φυσικοθεραπείας | Κέρκυρα
Μηλιώτης Γεώργιος - Φυσικοθεραπευτής - Χειροπρακτικός 

Σε κάθε πρώτη επίσκεψη στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας του Γεωργίου Μηλιώτη στην Κέρκυρα πραγματοποιείται φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και σχεδιάζεται το εξατομικευμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Οι θεραπευτικές τεχνικές που εφαρμόζουμε:

Musculoskeletal & Sports Physiotherapy
Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (Orthopedic Manipulative Therapy - OMT)
Maitland
Kaltenborn - Evjenth
Mulligan
McKenzie
Chronic Pain Management
Clinical Neurodynamics - Κινητοποίηση Νευρικού Ιστού
P.N.F. (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) - Ιδιοδεκτική Νευρομυϊκή Διευκόλυνση
Bobath - N.D.T.
Taping - Kinesiotaping
Τεχνικές Μαλακών Μορίων - Trigger Points - Myofascial Release Therapy
Rehabilitation of Movement & Motor Control
Βελονισμός - Acupuncture
Αξιολόγηση & Αποκατάσταση στα Κάτω Άκρα & στο Άκρο Πόδι (κατασκευή ορθωτικών πελμάτων έσω υποδήματος)

 
 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες ή τον προγραμματισμό ραντεβού.